KONSTEN ATT FÖLJA VÅR SANNA LÄNGTAN

27066887_1979345015665217_3031871168341861990_n

Lyssnar DU på den sanna längtan och kallelsen i ditt inre? 

Vägen till lycka handlar mycket lite om att ”lyckas” (i den yttre världen), ”få” (yttre ting, egots önskningar) eller ”ha” (det rätta jobbet, de stora pengarna, den framgångsrika karriären, ‘den stora kärleken’ och ”happy ever after”-scenariot).

✨ Det handlar om förmågan, viljan och modet att gå sin egen väg, att följa hjärtats sanna längtan och själens stilla viskning.

✨ Det handlar om att skilja ut vad som är ”sant” (befriat från egots önskan om yttre bekräftelse).

✨ Det handlar om att följa längtan – längtan efter den stilla men beständiga vardagsglädjen och det varande, verkande och skapande som får vår själ att dansa gladare och lysa starkare, vackrare och tydligare.

Vägen dit går via avskalandet av allt det som INTE är ”sant” och harmoniskt, allt det som dövar, distraherar och skymmer sikten ifrån vår vackraste vision om oss själva och det liv vi på djupet längtar efter att leva.

För att nå dit behöver vi tillägna oss konsten att lyssna in de subtila känslorna, viskningarna och signalerna som vi bara har tillgång till INIFRÅN vår egen varelse – den högre guidning vi alla får, hela tiden, men som det är så lätt att glömma bort att faktiskt, aktivt, lyssna efter och ta in.

✨ Välj DIG.

✨ Välj stunder av tystnad, stillhet och ”bara varande”.

✨ Välj omsorg om din egen person, personlighet, energi och kropp.

✨ Välj mer av det som tillför större helhet, glädje och djupt läkande i ditt liv, snarare än tillfällig distraktion, kortsiktiga kickar och belöningar och/eller ett varande utifrån andra människors önskningar, krav och förväntningar.

När du väljer DIG, när du börjar lyssna inåt, på riktigt, när du börjar följa din egen guidnings stig, då förändras själva livet (via din perception, här handlar det inte om ev. speglingar utifrån), världen, dina relationer och hela ditt VARANDE.

Det är först när vi vänder blicken och vårt fokus INÅT som vi på allvar, och i den renaste bemärkelsen, börjar SKAPA vårt liv – i MEDVETANDE – i motsats till att bara följa med strömmen; eller i värsta fall enbart existera.

Det är där och då livet blir magiskt, det är där och då de stigar vi aldrig ens visste att vi ville vandra uppenbarar sig, och det är där och då vi öppnar upp för den inre visdomen och förmågan att FÖLJA (den inre guidningen) i TILLIT, snarare än att försöka kontrollera och framtvinga livets vindlingar och svängar utifrån det begränsade logiska sinnet.

DU ÄR MAGISK. DU ÄR SKAPANDE ESSENS. DU ÄR ALLT DET DU ÖNSKAR ATT DU VAR/HADE. DU ÄR DEN DU HAR VÄNTAT PÅ. ALLT DU NÅGONSIN ÖNSKAT DIG VAD GÄLLER INRE FRID, GLÄDJE OCH TILLFREDSSTÄLLELSE LIGGER REDAN SOM ETT FRÖ OCH VÄNTAR PÅ ATT DU SKA SE, SÅ, VATTNA OCH VÅRDA DET. SÅ ATT DET KAN VÄXA OCH EN DAG SLÅ UT I FULL BLOM.  ?

Älskade, vackra människa, släpp fram ditt unika, strålande och transformerande ljus – världen behöver det – världen behöver DIG – i formen av ditt sannaste, renaste varande och uttryck! ✨?✨

Med kärlek,

Johanna

background-gold-inspiration-phone-Favim.com-3464835

Johanna Hultin är en öppen energikanal, fysisk healer, distanshealer och andlig vägledare. Hon erbjuder bl.a. frekvenshöjande aktiveringar och håller även kurser för andlig-personlig utveckling och högre medvetande.

JOHANNA & SOUL RELEASE:

Den primära, engelska hemsidan: 

Soul Release International & Open Hearts United

Ny, officiell Fb Profil:

Johanna Hultin

Ny, officiell/internationell Fb-sida:

Soul Release International

Den svenska Fb-sidan: 

Soul Release – Heart Opening & Activations

Den svenska hemsidan:

Soul Release – heart opening & activations

Den ursprungliga, engelska Fb-sidan (från tiden före Soul Release-projektet):

Source Light Distance Healing

4 comments / Add your comment below

Kommentera